Tag: การไม่คบคนพาล

รวมบทความ เกี่ยวกับคนพาล

March 2, 2020 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 3,081 views 0

รวมบทความ เกี่ยวกับคนพาล

บทความรวบรวมความคิดเห็นและแนวทางปฏฺิบัติต่อคนพาล ห่างไกลคนพาลอย่างไร? จะช่วยคนพาลอย่างไร? สารพัดเรื่องราวของการปฏิบัติต่อคนพาล

 1. คนพาลบ้าอำนาจ
 2. คบสหายมีปัญญา ความเป็นสหายไม่มีในคนพาล
 3. รู้ตัวชัดแล้วหรือยัง คนพาล/บัณฑิต
 4. การติติงคนพาล
 5. คนพาลมีการเพ่งโทษเป็นกำลัง เป็นอย่างไร?
 6. ห่างไกลคนพาล คือตัวอย่างของคนดี
 7. คนพาลมีอำนาจ (กรณีศึกษา ลูกนกกาเหว่า)
 8. ทำไมจึงต้องวางตนให้พ้นและห่างไกลจากคนพาล?
 9. คนพาลที่ฝังตัวอยู่ในหมู่คนดี
 10. ใครใครก็เคยพลาดคบคนพาล
 11. บัณฑิตเก๊ พาลจำแลง
 12. คนพาลสอนรัก
 13. การช่วยเหลือคนพาล
 14. เมตตาที่เกินความต้องการ พาลเลยเถิด
 15. พาลหลงหรือพาลแสร้งว่าเป็นบัณฑิต
 16. ความเสแสร้งของคนพาล
 17. คนพาลที่ไม่รู้จักคนพาล
 18. คนทุศีล เน่าใน น่าห่างไกลที่สุด
 19. การเลือกคบคน (ชิคุจฉสูตร)
 20. น้ำหนักของความรู้สึกในการห่างไกลคนพาล
 21. การประมาณในการช่วยคนที่ศีลธรรมต่ำกว่า

บอกเล่าเกี่ยวกับเนื้อหาชุดคนพาล

เรียกว่ารายละเอียดมากมายที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์และการศึกษาเรียนรู้จากทั้งครูบาอาจารย์และจากทั้งพระไตรปิฎก นำมาเรียบเรียงถ่ายถอดให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคนพาล เพราะคนเรายังไงก็ต้องเจอคนพาลในชีวิต ดีไม่ดีตนเองเป็นพาลเสียเอง ก็ต้องเรียนรู้จักความพาลในคนพาล ให้ได้ชัดเจน จะได้แยกออกว่าใครควรจะเข้าไปคบหา ใครควรจะออกห่าง

ชีวิตที่ผาสุกนั้นย่อมจะต้องอาศัยความห่างไกลจากคนพาล ไม่คบคนพาล เพราะการคบคนพาล ก็มีแต่จะนำเรื่องเดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงมาให้ ดังนั้นจึงควรศึกษาให้ดีว่าคนพาลเป็นอย่างไร จึงจะได้ห่างไกลจากคนพาลได้อย่างถูกต้อง