About Me

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

Dinh Airawanwat

เกิด : ๒๕๒๖/1983

อาชีพปัจจุบัน : นักเขียนอิสระ

อาชีพก่อนหน้านี้ : นักวาดการ์ตูน(Illustrator) , นักสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animator) ,นักออกแบบ (Designer)

ความสนใจ : ชีวิต,การเปลี่ยนแปลง,ความสุข,ความทุกข์,ต้นเหตุแห่งทุกข์,การดับกิเลส,การปฏิบัติสู่การหลุดพ้นกิเลส…..

เกี่ยวกับตัวเอง : เรียนศิลปะมาแล้วก็มาเรียนบริหารเพิ่ม สุดท้ายมาเรียนเกี่ยวกับชีวิต ก็เลยมีความรู้โดยรวมแบบ “ศิลปบริหารกรรม” โดยจะพยายามประยุกต์ทุกอย่างให้ออกมามีศิลปะ เป็นขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่าย และมีความจริงแท้เป็นแก่นสาร

ประวัติการศึกษาและการงาน

  • 2006 : Computer Art (Animation/Illustration) [BFA] Rangsit University
  • 2012 : Management [MBA] Kasetsart University
  • 2007-2009 : Game designer
  • 2009-2013 : Freelance Artist
  • 2014 : Writer

รางวัลที่ได้รับ

  • 2006 รางวัลที่ 3 อันดับ 1 Thailand Animation & Multimedia (Short Animation : นักศึกษา)
  • 2007 รางวัลชมเชย WE animation : series 1
  • 2007 รางวัลชมเชย Wacom : Thai pop culture (Illustration)
  • 2008 รางวัลชนะเลิศ Me, Myself + Freedom (Illustration)