การขยายสมถะ-วิปัสสนา ในช่วงนี้

March 8, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,157 views 0

การที่ผมเน้นหนักความต่างของสมถะและวิปัสสนาในช่วงนี้ เพราะเห็นว่าการปฏิบัติในปัจจุบันมีความโน้มเอียงไปในแนวทางของสมถะและยังมี มากที่เข้าใจว่าสมถะที่ทำอยู่นั้นคือวิปัสสนา

เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วการอธิบายธรรมะต่างๆในศาสนาพุทธแบบสมถะก็สามารถที่จะทำ ได้และจบได้ด้วยความสงบเช่นเดียวกัน ผู้ปฏิบัติจึงอาจจะไม่สังเกตุเห็นความต่างระหว่าง มรรค-ผล ของทั้งสองแนวทางการปฏิบัตินี้

ผมจึงลองเสี่ยงอธิบายแบบประยุกต์ดู ซึ่งแน่นอนว่าแนวคิดนี้จะค้านแย้งกับความเชื่อโดยส่วนมาก แต่ก็ขอให้ท่านลองอ่านและพิจารณากันเอง ถ้าเห็นประโยชน์ก็ลองศึกษาดู ถ้าเห็นเป็นโทษก็ให้ปล่อยวางเสีย

ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่มีเจตนาจะข่มผู้ที่ทำสมถะหรือหลงผิดแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการชี้ให้เห็นถึงความต่าง ในมรรค ผล เท่านั้น

Related Posts

  • ภาวนา กับ การเจริญสติ ต่างกันอย่างไร ภาวนา กับ การเจริญสติ ต่างกันอย่างไร ภาวนา คือการทำให้เกิดผลเจริญ แล้วเจริญอย่างไร? แล้วอะไรเจริญ?อะไรคือตัววัดความเจริญ? ก็วนกลับมาที่หลักใหญ่ของพุทธนั่นคือการหลุดพ้นจากกิเลสคือความเจริญ ภาวนานั้นคือการทำให้เกิดผลเจริญ […]
  • สมถะและวิปัสสนา กลยุทธ์และการประมาณตน ดาวน์โหลดภาพขนาดเต็ม | Download full size image สมถะและวิปัสสนา กลยุทธ์และการประมาณตน การทำกิจกรรมการงานใดๆนั้นเราควรทำให้เหมาะสมแก่กำลังของตน การปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน เราควรปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมที่เรามี […]
  • สมถะติดสุข ฤๅษีติดภพ สมถะติดสุข ฤๅษีติดภพ ความฉิบหายของผู้ยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติธรรมเพียงแค่ในกรอบของสมถะ ในบทความนี้จะชี้ไปถึงความเห็นผิดของผู้ที่ติดภพในการสมถะแบบตรงไปตรงมา เพราะการหลงทางเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้พบกับความสุขแท้ […]
  • สมถะ-วิปัสสนา ความแตกต่างในลักษณะของการเกิดดับ สมถะ-วิปัสสนา ความแตกต่างในลักษณะของการเกิดดับ มุมมองต่อการเกิดดับของกิเลสจะแตกต่างกันไปตามวิธีปฏิบัติ สมถะและวิปัสสนาจะมีมุมมองที่แตกต่างกันเพราะมีการทำงานที่แตกต่างกัน ผู้ที่เรียนรู้สมถะ สมถะคือวิธีการพื้นฐานของการปฏิบัติธรรม […]
  • การปฏิบัติร่วมกันของสมถะและวิปัสสนา การปฏิบัติร่วมกันของสมถะและวิปัสสนา โดยทั่วไปแล้วเรามักจะได้ยินความสัมพันธ์ของสมถะและวิปัสสนากันไปต่างๆนาๆ บ้างก็ว่าต้องคู่กันเสมือนขาทั้งสองข้างต้องก้าวไปด้วยกัน แต่จะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ เราจะมาขยายกันในบทความนี้ด้วย 8 […]

ฝากความคิดเห็น : Leave a Reply