โสดสิ้นสงคราม

June 27, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,305 views 1

โสดสิ้นสงคราม

โสดสิ้นสงคราม

สิ้นสุดการต่อสู้ ที่ดำเนินต่อเนื่องมานานแสนนาน

ปิดภพจบชาติ ที่ต้องมาคอยทะเลาะเบาะแว้งกัน

ไม่ยินดี ในการเสพสุขจากการมีคู่ใดๆอีกต่อไป

ไม่ยินร้าย หากว่าใครอื่นยังหลงสุขกับเรื่องคนคู่

ไม่ต้องเป็นทาสกิเลส คอยเสพแต่สุขน้อยทุกข์มาก

เพราะสุขจากการไม่ทุกข์นั้น ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว

สุขจากการไม่ต้องอยาก ไม่ต้องหา ไม่ต้องพยายาม

ไม่ต้องทะเลาะ ไม่ต้องเถียง ไม่ต้องต่อสู่ ไม่ต้องชนะ

ไม่ต้องมี ไม่ต้องเป็น ไม่ต้องได้ ไม่ต้องเสียสิ่งใดเลย

เป็นสุขแท้ ที่ยิ่งกว่าสุขใดๆ สำหรับผู้สิ้นแล้วซึ่งสงคราม

– – – – – – – – – – – – – – –

27.6.2558

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ (Dinh Airawanwat)

Related Posts

  • ง้องอน สัญญาณแห่งคนคู่ การปฏิบัติตนเป็นโสด นี่ก็คือโสดในสภาพจิต มีจิตที่พึ่งตนเป็นหลัก ไม่หลงเสพหลงสุขกับการมีคนอื่นในชีวิต คู่ชายหญิง ทั่วไปมันก็เห็นได้ชัด อยู่กันเป็นคู่ ๆ แม้จะไม่ได้เป็นคู่ คนเขาก็จะคิดไปได้ว่าเป็นคู่ […]
  • โสดข้ามปี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เป็นโสดข้ามปี เพราะอย่างน้อยก็พ้นการผูกด้วยเวร การข้องเกี่ยวกันด้วยอกุศลกรรมกันไปอีกปี ก็คิด ๆ อยู่เหมือนกันว่า เรานี่ก็โสดข้ามมาหลายปีแล้ว มันก็สุขสบายดี ไม่ต้องแสวงหา ไม่ต้องกังวลใด ๆ ผมเข้าใจคนมีคู่นะ […]
  • ประพฤติตนเป็นโสด คือความเป็นกลาง ได้ไปเห็นความเห็นที่คนเขามองว่าการปฏิบัติตนเป็นโสด มันจะออกไปทางโต่ง ๆ ตามความเห็นของเขา อ่านแล้วก็เห็นใจเขา เพราะจริง ๆ ประพฤติตนเป็นโสดนั้น คือความเป็นกลาง เป็นทางพ้นทุกข์อย่างหาทางอื่นไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า […]
  • แนะนำข้อมูลสำหรับคนที่ยังลังเลว่าจะอยู่เป็นโสด หรือไปมีคู่ ผมเชื่อว่า จะมีคนแสวงหาข้อมูลเหล่านี้เสมอ แน่นอนว่าหลายคนก็คงจะชัดเจนในความต้องการของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะไปในทางอยากจะไปมีคู่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะศึกษาทุกข์ โทษ ภัย ผลเสียของการไม่คู่ไม่ได้ […]
  • รักข้างเดียว กับการเรียนรู้ความผิดหวังที่จะนำไปสู่ความผาสุกที่ยั่งยืน รักข้างเดียว กับการเรียนรู้ความผิดหวังที่จะนำไปสู่ความผาสุกที่ยั่งยืน ความรักข้างเดียว คือความอยากเสพที่ไม่มีวันสมหวัง เหมือนการเดินทางที่ไม่มีเป้าหมาย ยิ่งเดินก็ยิ่งไกล พยายามเข้าใกล้ก็ยิ่งห่างออกไป กับความหวังที่ค่อยๆ เลือนราง […]

Comments (1)

  1. วาดไว้นานแล้ว มีคนแชร์ก็นึกขึ้นได้ โสดสิ้นสงครามนี้ไม่ง่าย แม้จะโสดอยู่ก็ใช่ว่าจะสิ้นสงคราม บางคนก็โสดแส่หา แส่ไปทั่ว เดี๋ยวก็ป้อคนนั้น เดี๋ยวก็แซวคนนี้ พยายามก่อเชื้อสงครามอยู่นั่นแหละ

    เลิกรัก เลิกรบ เลิกทุกข์

ฝากความคิดเห็น : Leave a Reply