อย่ายอมให้กิเลส เข้ามายึดพื้นที่ในจิตใจ

May 16, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,604 views 0

Related Posts

  • โอวาทปาฏิโมกข์ : ไม่ทำบาปทั้งปวง มุ่งทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส โอวาทปาฏิโมกข์ : ไม่ทำบาปทั้งปวง มุ่งทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา จึงขอหยิบยกหลักธรรม ๓ ข้อ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อสองพันหกร้อยกว่าปีก่อน เป็นหลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงหลักการปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธ […]
  • STRONGER TOGETHER เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน STRONGER TOGETHER เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน ความรุนแรงและการก่อการร้ายนั้นได้ยกระดับและเข้าใกล้กับชีวิตคนเมืองกรุงมากขึ้นทุกขณะ คอยเตือนให้เราได้ระลึกว่าชีวิตนั้นไม่แน่นอนอย่างไร […]
  • การใช้จ่ายกุศลอย่างสุรุ่ยสุร่าย กรรมคือสิ่งที่ทำลงไปแล้ว จะให้ผลแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง ผลของกรรมจะดลให้ได้รับสิ่งดี สิ่งร้าย ตามที่ได้ทำมา ซึ่งคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทำกรรม แต่ผลที่จะได้รับนั้น […]
  • อยู่เป็นโสดดี หรือมีคู่ อยู่ที่การให้คุณค่า ถ้าเราให้คุณค่ากับสิ่งไหน สิ่งนั้นก็จะสำคัญกับเรา แม้ว่าแท้จริงมันจะเป็นเพียงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตก็ตามที เพียงแค่เราหลงให้คุณค่ากับมัน มันก็จะมีคุณค่า มีมูลค่า มีราคา ที่เราจะยอมจ่ายให้กับมัน เรื่องคู่ก็เช่นกัน […]
  • จะบอกเรื่องโทษภัยของความรักกับคนอื่นอย่างไร? ต่อจากคำถามก่อนหน้านี้ที่ว่า ทำไมถึงเลือกที่จะพิมพ์เกี่ยวกับความรัก ก็มาถึงคำถามว่า ถ้าเราจะบอกเรื่องนี้กับคนคนหนึ่ง จะบอกอย่างไร ตอบ : บอกไม่ได้ เขาไม่ได้สนใจ ผมก็ตอบไปสั้น ๆ แค่นั้น ก็ไม่ได้ขยายอะไร […]

ฝากความคิดเห็น : Leave a Reply