Tag: ไม่เคยพอ

กรณีศึกษาความโลภที่ซ่อนในความรัก

April 27, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,182 views 0

ความไม่เคยพอของกิเลส
กรณีศึกษาความโลภที่ซ่อนในความรัก

(http://pantip.com/topic/13112327)

การใช้ทรัพย์ที่ตนมี เช่น หน้าสวย หุ่นดี ไปแลกกับลาภที่มากกว่า ผลออกมาคล้ายกับนิทานอีสิปที่ว่าด้วยหมาคาบเนื้อแล้วไปเห็นเงาเนื้อที่สะท้อนในน้ำใหญ่กว่า จึงทิ้งเนื้อในปากเพื่อจะได้เนื้อที่ใหญ่กว่า สุดท้ายจึงทำให้เสียเนื้อไป

คนเราโดยส่วนใหญ่เมื่อถูกกิเลสยั่วยวนก็มักจะหลงตามไปเสพอยู่เสมอ แม้จะมีให้เสพอยู่แล้วแต่ก็มักจะไม่เคยพอ หวังจะได้เสพในสิ่งที่จะบันดาลสุขให้แก่ตนมากขึ้นไปอีก มากขึ้นไปอีก และมากขึ้นไปอีก