Tag: แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวที่เนปาล

April 26, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,268 views 0

แผ่นดินไหวที่เนปาลเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้กลับมาทบทวนว่าชีวิตนั้น “ไม่แน่นอน

ในขณะที่เรากำลังเสพสุขเพลิดเพลินไปกับเรื่องโลก ก็ยังมีอีกมุมหนึ่งของโลกที่กำลังทุกข์ทรมาน

คนที่สามารถใช้โอกาสนี้ฉุกคิด พิจารณาทบทวนบทบาทของตัวเองที่มีอยู่ในโลกนี้ได้คือผู้ที่ได้กำไร

ส่วนคนที่เห็นแล้วสงสารผู้อื่น รู้สึกเห็นใจ จะบริจาคแรงกาย แรงใจ แรงเงินช่วยผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากก็เป็นเรื่องที่ดี ถ้ามีโอกาสช่วยก็ช่วย แต่ถ้าเหตุปัจจัยไม่เหมาะสม ไม่สามารถช่วยได้ ก็ให้ปล่อยวางเสีย

เพราะแท้จริงแล้วการเกิดและตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเจอ สิ่งที่ควรจะใส่ใจคือในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับโลก เรายังสามารถพาตัวเองหลุดจากความมัวเมาได้หรือยัง เราพร้อมจะรับอนาคตที่ไม่แน่นอนเช่นนั้นได้หรือไม่…