Tag: เนปาล

ทานที่เป็นบุญ

April 26, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 732 views 0

เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้เรื่อง “บุญ” ด้วยเหตุหายนะในเนปาล เราสามารถเรียนรู้การทำทานที่เป็นบุญได้

ซึ่งการทำทานนี้ไม่ใช่เพียงการใช้ส่วนที่เหลือกินเหลือใช้ในการแจกจ่าย แต่จะใช้ส่วนที่ยังหลงกินหลงใช้เกินความจำเป็นในการแจกจ่ายออกไป

ทานที่มีผลเจริญคือทานที่สามารถลดกิเลสได้ อธิบายแบบอ้อมๆคือเราสละโอกาสในการเสพสุขลวงของเราเช่น ค่ากาแฟ ค่าขนม ค่าสิ่งบันเทิง หรือสิ่งไร้สาระของเราให้ผู้อื่นโดยตัดการเสพสิ่งเหล่านั้นออกไป และจะไม่โยกทรัพย์กองอื่นมาทดแทน

อธิบายกันตรงๆก็คือการยอมสละการได้เสพตลอดจนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นนั่นเอง

และทานที่มีผลไปลดกิเลสได้นี้เอง คือทานที่เป็นสัมมาทิฏฐิ พาให้เป็นสุข พาให้เจริญ

ในส่วนของกุศลหรือความดีนั้นจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจิตใจของผู้ให้นั้นจะเป็นอย่างไร คือให้แล้วเกิดผลดีก็จะกลายเป็นกุศลกรรม

แผ่นดินไหวที่เนปาล

April 26, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 870 views 0

แผ่นดินไหวที่เนปาลเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้กลับมาทบทวนว่าชีวิตนั้น “ไม่แน่นอน

ในขณะที่เรากำลังเสพสุขเพลิดเพลินไปกับเรื่องโลก ก็ยังมีอีกมุมหนึ่งของโลกที่กำลังทุกข์ทรมาน

คนที่สามารถใช้โอกาสนี้ฉุกคิด พิจารณาทบทวนบทบาทของตัวเองที่มีอยู่ในโลกนี้ได้คือผู้ที่ได้กำไร

ส่วนคนที่เห็นแล้วสงสารผู้อื่น รู้สึกเห็นใจ จะบริจาคแรงกาย แรงใจ แรงเงินช่วยผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากก็เป็นเรื่องที่ดี ถ้ามีโอกาสช่วยก็ช่วย แต่ถ้าเหตุปัจจัยไม่เหมาะสม ไม่สามารถช่วยได้ ก็ให้ปล่อยวางเสีย

เพราะแท้จริงแล้วการเกิดและตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเจอ สิ่งที่ควรจะใส่ใจคือในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับโลก เรายังสามารถพาตัวเองหลุดจากความมัวเมาได้หรือยัง เราพร้อมจะรับอนาคตที่ไม่แน่นอนเช่นนั้นได้หรือไม่…