Tag: หลงตัวเอง

หลงตัวเอง

May 20, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,156 views 0

คง เป็นเพราะความหลงตัวเอง หลงว่าตนเองดี หลงว่าตนเองเลิศกว่าใครอื่น ดีไม่ดีจะเลยเถิดไปจนสร้างความหยิ่งผยอง คนแบบนั้นไม่คู่ควรกับฉัน คนที่คู่ควรต้องดี?เหมือนฉันหรือมากกว่าฉัน และใครที่ได้ฉันไปครอบครอง คนนั้นโชคดีที่สุดในโลก

…ที่ไหนได้ คนนั้นน่ะ ซวยที่สุดแล้ว