Tag: นิพพานชาตินี้

ไม่อยากเกิด

March 3, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,134 views 0

เมื่อใช้ชีวิตถึงช่วงเวลาหนึ่ง หลายคนจะมีความคิดว่า “ไม่อยากเกิด” จะด้วยเหตุแห่งความเบื่อ หรือเห็นทุกข์ หรือเหตุอื่นใดก็ตาม

ความไม่เกิดนั้นเป็น “ผล” เป็นเป้าหมายที่หลายคนได้วางไว้ หลายคนพูดถึง ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้าย,จะนิพพานชาตินี้,จะไม่เกิดอีก,…ฯลฯ

….คนที่วางเป้าหมายเช่นนี้ ท่านทำ “เหตุ” อย่างไรเพื่อไปถึงผลนั้น?

….เหตุหรือ “มรรค” คือวิถีทางปฏิบัติสู่การพ้นทุกข์ของท่านถูกตรงหรือยัง?

….ท่านรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติของท่านเกิดผลตรงกับที่หมายไว้?

….ท่านทำอะไรบ้างหรือยังเพื่อจะให้เข้าใกล้เป้าหมายนั้น?

….

หรือว่าท่านยังนอนฝันถึงการไม่เกิด…โดยที่ยังยินดีที่จะเวียนว่ายอยู่ในห้วงกิเลส ยังยินดีกับความอยากที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว