Tag: ธรรมะพารวย

ธรรมะพารวย ซวยทั้งนั้น

November 14, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,010 views 0

การแสดงธรรม ให้ความเห็น บอกความรู้ไปในทิศทางที่เอื้อต่อการมักมากอยากใหญ่อยากโตจนกระทั่งอยากรวย คือการชี้ทางไปในทิศที่ห่างไกลจากการพ้นทุกข์