Tag: ตัวเรา

ปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็น

October 6, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 2,167 views 0

ปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็น

ปล่อยให้ .. ดอกไม้

เติบโต ..และเหี่ยวเฉา

ไปตามธรรมชาติ .. ของมัน

โดยไม่มี “ตัวเรา” ..เข้าไปเกี่ยวข้อง

…ความรักก็เช่นกัน

……………………………

แนะนำบทความที่มีเนื้อหาคล้ายกัน

ดอกไม้กับความรัก (blog) : ดอกไม้กับความรัก (facebook)

– – – – – – – – – – – – – – –

21.6.2558

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ (Dinh Airawanwat)